RECREATIONAL POTENTIAL OF ÇAMBAŞI PLATEAU OF ORDU PROVINCE

Murat YEŞİL

Abstract


In the busy urban life, sometimes people who are tired and worn out from nature show a tendency to be intertwined with nature from in order to be rested and renewed physically and psychologically. Recently people are demanding natural areas that are not destructed, and this shows how important the recreational potentials of these areas are.

In this study; it was aimed to determine the recreation potential of Çambaşı Plateau, which is located 60 km away from Ordu province center and which has a great interest for the people of the region to perform various activities throughout the year. In order to determine the recreational potential in the actual situation of the area, a method was by Gülez (1990), which was developed in accordance with the conditions of our country, allowing the recreation potential of the forest and open air area, was used in this study.

The results of this study show that Landscape Value 29, Climate Value 12, Accessibility 13, Recreational Convenience 14, Negative Factors -1 points, and the Recreation Value obtained by the sum of these values was found to be 66%. In the light of the assessment criteria set out by the method, the recreational potential is between 61-75%  and recreation potential has been identified as "high". In the light of these evaluations, SWOT analysis for the field was applied in terms of recreational tourism, and Strengths-Weaknesses and Opportunities-Threats were tried to be explained.

Keywords


Çambaşı Plateau, recreational potential, landscape value, rural tourism, recreational convenience

Full Text:

PDF

References


Akten M (2003). “Isparta İlindeki Bazı Rekreasyon Alanlarının Mevcut Potansiyellerinin Belirlenmesi”, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A (2): 115- 132.

Akten S, Gül A (2014). “Korunan doğal alanlarda ziyaretçilerin olası etki düzeyleri önlem ve standartlarının belirlenmesi (Gölcük Tabiat Parkı örneği)”, SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, 15: 130-139.

Altan T (1984). “Kırsal Rekreasyon Alan Planlaması”, Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Ders Kitabı, No:12, Adana.

Altunöz Ö, Tırıl A, Arslan ÖE (2014). “Hamsilos Tabiat Parkı’nın rekreasyon potansiyelini belirlemeye yönelik bir araştırma”, Journal of Recreation and Tourism Research, 1(1): 20-38.

Anonim (2010). Ordu Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri”, T.C. Ordu Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları.

Anonim (2012). “Ordu İli Doğa Turizmi Master Planı 2013-2023”, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, XI. Bölge Müdürlüğü, Ordu Şube Müdürlüğü.

Anonim (2016). “İl ve ilçelere göre il/ilçe merkezi, belde/köy nüfusu ve yıllık nüfus artış hızı”, Türkiye İstatistik Kurumu, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) Veri Tabanı.

Çalık F, Başer A, Ekinci NM, Kara T (2013). “Tabiat parklarının sportif rekreasyon potansiyeli modellemesi (Ballıkayalar Tabiat Parkı örneği)”, Spor Yönetimi ve Bilgi Teknolojileri Dergisi, 8 (2), 35-51.

Demirel Ö (1997). “Çoruh Havzası (Yusufeli Kesimi) Doğal ve Kültürel Kaynak Değerlerinin Turizm ve Rekreasyon Potansiyeli Açısından Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma”, Doktora Tezi, K.T.Ü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

DPT (2014). “T.C. Kalkınma Bakanlığı, Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018)”, Turizm Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara, 2014.

Erduran F (2006). “Ilgaz Dağı Milli Parkı’nın Koruma ve Kullanım İlkeleri Açısından Turizm-Rekreasyon Potansiyelinin Saptanması”, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 37(2): 225-233.

Gül A, Küçük V (2001). “Kentsel Açık-Yeşil Alanlar ve Isparta Kenti Örneğinde İrdelenmesi”, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A (2): 27-48.

Gülez S (1979). “Doğu Karadeniz Kıyı Şeridinde Rekreasyon Potansiyelinin Saptanması ve Değerlendirilmesi”, (Doktora Tezi), Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi, Trabzon.

Gülez S (1990). “Ormaniçi Rekreasyon Potansiyelinin Saptanması İçin Geliştirilen Bir Değerlendirme Yöntemi”, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Seri: A, 40 (2): 132-147.

Gülez Ö, Demirel Ö (2004). “An evaluation method for the determination of forest recreation potential: a case study”, Countryside Recreation, 12 (3): 26-34.

Karaküçük S (1999). “Rekreasyon. Boş Zamanlan Değerlendirme”, Üçüncü Bası. ISBN: 975-581-048-X. Kırali Matbaası. Bağırgan Yayımevi. Ankara.

Karakaya H (1990). “Ordu-Çambaşı Yaylasının Subalpin ve Alpin Vejetasyonu Üzerinde Floristik ve Fitososyolojik Bir Araştırma”, (Yüksek Lisans Tezi), Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

McLean DD, Hurd AR, Rogers NB (2008). “Kraus’ recreation and leisure in modern society (8 th Edition)”, Burlington: Jones and Bartlett Publishers.

Tolunay A, Alkan H, Korkmaz M (2004). “Isparta Tarihi Ayazmana Mesireliği’nin Açıkhava Rekreasyonu Açısından Kullanıcı Özellikleri”, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 8 (1): 59-70.

Toy S, Yılmaz S (2010). “Artvin İlindeki İklim Şartlarının Turizm ve Rekreasyon Aktiviteleri Açısından Uygunluğunun Değerlendirilmesi”, Üçüncü Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi. 20-22 Mayıs, Bartın, (4): 1513-1522.

Türker GÖ, Türker A, Güzel FÖ (2014). “Turistik Ürün Çeşitlendirmesi Kapsamında Dalyan Destinasyonunun Rekreasyon Potansiyelinin Değerlendirilmesi”, International Journal of Science Culture and Sport. Special Issue on the Proceedings of the 1 st ISSTR-SC Congress. SI (2): 70-86.

Sandal EK, Karademir N (2013). “Kahramanmaraş İlindeki Günübirlik Rekreasyon Alanlarının Potansiyelinin Belirlenmesi ve Kullanımı ile İlgili Sorunlar”, Türk Coğrafya Dergisi, 60: 25-36.

Sevil T, Şimşek KY, Katırcı H, Çelik O, Çeliksoy MA, Kocaekşi S (2012). “Boş zaman ve rekreasyon yönetimi”, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, Eskişehir.

Şimşek D.S, Korkut AB (2009). “Kıyı Şeridi Rekreasyon Potansiyelinin Belirlenmesinde Bir Yöntem Uygulaması: Tekirdağ Merkez İlçe Örneği”, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 6 (3): 315-327.

Uzun G (1987). Kentsel Rekreasyon Alan Planlaması”, Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fak. Ders Kitabı, No: 48: 101, Adana.

Yeşil P, Akbaş HB (2015). “Determination of Recreational Potential of Ulugöl Nature Park. Marine Coastal Development Sustainability (MACODESU 2015)”, Karadeniz Technical University, Turkey.

Yılmaz S (2004). “Serçeme Vadisinin Rekreasyonel Kullanım Potansiyelinin Belirlenmesi”, Ekoloji, 13: 51, 1-6.

Yılmaz H, Karaşah B, Yüksel EE (2009). “Gülez Yöntemine Göre Kafkasör Kent Ormanının Rekreasyonel Potansiyelinin Değerlendirilmesi”, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 10 (1): 53-61.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2019 International Educational Applied Scientific Research Journal